KLINIČKI DOKAZANO
IZNIMNO UČINKOVIT

Kontakt

Naziv firme : Oktal Pharma d.o.o. Sarajevo
Adresa : Pijačna 14 a, 71210 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel : ++ 387 33 777 – 270 ; 33 777 – 292,
Fax: ++ 387 33 777 – 291
e-mail : oktal-pharma@oktal-pharma.ba ; jasmin.bajramovic@oktal-pharma.ba
Direktor društva : Ana Petrović Mr.Ph
Kontakt osoba : Jasmin Bajramović, Mr.Ph
ID broj : 4200034300007
Poreski broj . 01704155 Kantonalni sud Sarajevo Matični reg broj : 1-23722
Transakcijski racun br : 3386902239133759 kod UNICREDIT BANK dd